Můj příběh 

  • AHA momenty a zlom v mém životě
  • úvodní zamyšlení
  • můj příběh v obrazech :) i slovem

Jen velmi stručně bych definovala své velké AHA - moment, kdy mi došlo, že mám velkou moc ovlivňovat to, jak vnímám svět, jak žiji, co si do života přitahuju, čemu věnuju pozornost, zda jsem zdravá nebo raději ne-mocná. Byl to proces, přes nefunkční zdraví, stres, úzkosti, strachy, nedorozumění, hádky.... 

Postupně jsem převzala zodpovědnost za svůj život, za to co žiji. Dnes vím, že mám v každém okamžiku možnost volby toho, zda se věnuji věcem, které mě štvou a dávám jim energii nebo naopak věcem, které se mi líbí a trávím čas tímto konáním a vnímáním a pokud se mi něco nelíbí a děje se to, zda se rozčiluju nebo si dovolím to  vnímat, přijmout, zaujmout stanovisko a buď změnit postoj nebo situaci.

Velký zlom v mém přístupu a vnímání nastal po narození dětí, to se mi život rapidně změnil a to i díky přístupu manžela. Postupně jsem se učila přijímat věci, které nejsou vidět. To, že ač nevidím jisté věci, jiní je vidí a vnímají. Například anděl naší dcery... Začala jsem vnímat energie a vibrace, které vysíláme a to, co na základě našeho přístupu pak přitahujeme. 

Můj osobní symbol pro splněný sen jsou koně, život v přírodě s pocitem sounáležitosti a radosti. 

Již několik let žiji na farmě a denně se divím a užívám si tu krásu sdílet s koňmi prostor, naslouchat jim a těšit se z času stráveného spolu. Tento přístup se následně přenáší i do běžného života a to je to, co přeji každému. Nalézt ten svůj ráj a užívat si jej. A to je pro mě veliký dar a zázrak, jako malá jsem nemohla mít doma zvířata a ke koním byl jasný zákaz, tatˇka mi to prostě zakázal - byl chirurg a věděl, co koně lidem dokážou "udělat", dost koňáků šil a operoval a tak jsem chodila na tajňačku, aspoň za plot a snila, že třeba jednou se svezu nebo.... Proto zmiňuji tento sen. 

Podobně to bylo s vlastním pejskem, kdy jako děcko z paneláku - ani omylem, tak jsem chodila venčit paní, co nemohla, pejska a užívala si s ním vzácné okamžiky v přírodě, než přišla vejška a míň času doma.... a dnes, mít vlastní fenku parťačku do pohody i nepohody je nepopsatelné...

A podobně to také bylo s žitím v baráčku a zahrádnou a rodinou...

Dovolit si vnímat, co nás naplní, co nám činí radost a dovolit si to žít a užít si to a tak jít cestou svého poslání a učit se, tvořit a rozvíjet na každém kroku a to sdílet s blízkými. To je velké AHA a DÍK.

 

Zamyšlení nad naším žitím a bytím a možnostmi svůj život ovlivňovat

Úvodní zamyšlení

Život je úžasný a my jím často probíháme, aniž bychom si uvědomili krásu kolem nás a aniž bychom stihli si tu krásu užít a prožít. Ze samého zvyku si stěžujeme na okolnosti našeho života a nevnímáme tu úžasnou sílu, co máme, sílu věci ovlivňovat i měnit a to svou volbou.

Ano, máme volbu, i pro mne to bylo překvapení a zároveň i velká životní výzva. Já si mohu volit jak žít? Vím, co chci? Jsem připravená svou volbu akceptovat a prožít?...

Má osobní zkušenost mě přivedla k tomu, že věřím v univerzální zákon někdy označovaný jako zákon přitažlivosti nebo jako zákon zachování energie. Výstižně jej zachytil Marcus Aurelius ve svém citátu: "Štěstí v životě závisí na povaze tvých myšlenek." Jsme-li konstruktivní a věnujeme-li myšlenky a energii "pozitivním" věcem, zážitkům, snům...pak se také náš život odvíjí tímto směrem a naopak.

Podle mě vše má svůj důvod a svou příčinu. Energie a vibrace, které vysíláme, se nám po určité době vrací.... nevěřím tedy na náhody....vnímám náhody jako souvislosti či příležitosti něco poznat, něco se o sobě dozvědět, něco pochopit. Ne náhodou jste se tedy ocitli na těchto stránkách :-).

Podstatou situací, které nás nyní v životě potkávají jsou VIBRACE, energie, slova a myšlenky, které jsme vysílali v minulosti. Pokud si přejeme cokoli v našem životě změnit, stačí tedy změnit tyto vibrace. *

Životní okolnosti přispěly k tomu, že jsem změnila přístup k životu a ... ono to fungovalo, jak po zdravotní stránce tak ve vztazích se mnohé začalo řešit konstruktivně.... a následně pro mnohé další mé přátele, kolegy a klienty se začaly dít "zázraky", plnit sny a život se stal radostnějším. 

Ve zkratce bych tuto cestu popsala obrazně, přes ošklivé káčátko, černou ovci, červenou Karkulku a pokojného bojovníka až k sobě, do okamžiku TADY A TEĎ:-))

V rámci svých aktivit vám nabízím konzultace v oblasti osobního rozvoje i v personalistice, kde navazuji na zkušenosti a odborná školení z mé dosavadní praxe. Vycházím ze školení klasické psychologie a personalistiky, které jsem absolvovala v rámci své praxe převážně v zahraničních firmách a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. 

Dále čerpám ze zkušeností z kurzů Zdeňky Jordánové, ze znalostí metod OneBrain, EFT, kineziologie, čínské medicíny, aleternativních léčebných metod aj. Zprostředkuji nový úhel pohledu na danou situaci a na příčiny jejího vzniku.

Pomohu vám naučit se vnímat tyto jiné úhly pohledu a to, že je jen na nás, zda volíme cestu vlastního života spočívající ve vnitřní svobodě a štěstí nebo raději zůstáváme v nefunkčních a mnohdy destruktivních modelech, vztazích, práci, prostředí...

Pomáhám také zbavit se strachů, které nás často vedou v našem jednání a chování a v mnohém brání.

Pokud máte chuť pracovat na sobě a dopřát si změnu, pak jste na správné adrese. Vítejte a vstupte do prostoru renesance žití.

*Více o tomto pojednávají knihy Kay Pollaka - Štěstí není náhoda, Rhondy Byrne - Tajemství nebo autorů Esther a Jerry Hickse, Barbel Mohr, Pierra Franckha, Jose Silva Philip Mieleho, Don Miguela Ruize, Eckharta Tolle a mnohých jiných.

Z českých autorů uvádím Zdeňku Jordánovou, která ve svých knihách sdílí její názory a zkušenosti a poutavou metodou oslovuje širokou veřejnost. Tyto knihy nám ukazují tu velkou sílu co máme...měnit svůj přístup a tím i náš budoucí život.

A toto je výsledek mého zamyšlení, hurá do života, je čas ŽÍT

V poslední době mě uchvátila Jóga, cvičím jí roky, pro sebe a už nadešel čas na sdílení.

Přes vnímání těla - při cvičení ásán, takzvanou všímavost (mindfullness), následně pracuji s emocemi, jejich vnímáním, přijetím a přijímáním konstruktivních řešení a vystupování z podvědomých programů. Vše je krásně propojeno a přes vnímání těla, pohyb, dech se žije radostněji :).

Cesta z města a z korporátu do přírody a blíž k sobě

Můj příběh v obrazech

hlavní změny v mém životě a ona renesance žití začala narozením dětí, následně pět let mateřské dovolené a návrat do korporátního světa a role personální ředitelky v nadnárodní společnosti (viz. foto - tehdy ještě s  brejličkama ;) ), kdy jsem se již vzdělávala v osobním rozvoji především na kurzech Zdeňky Jordánové, ale i jinde, cesta pokračovala rozhodnutím přestěhovat se z Prahy na vesnici, na rodový statek a být blíž dětem, přírodě a sobě a zde se k nám přidala fenka, kočky, koťátka, kobylka, štěně a pak hříbata a valášci.... 
cesta pokračuje a učí mě na každém kroku s láskou a úžasem a pokorou a poděkováním a radostí i smutkem a bolestí, že život je od toho, abychom ho žili, vnímali, přijímali a učili se a tak ;)


Můj příběh

Vzděláním jsem ekonomka a vždy mě přitahovala práce s lidmi. Po několika letech strávených v obchodním a na finančním oddělení jsem tedy zcela přirozeně přestoupila do role personalistky, kde jsem pracovala s lidmi a zároveň se i profesně věnovala svému velkému koníčku - psychologii. Toto úžasné období v úspěšných nadnárodních korporátních firmách (např. GE, Honeywell, UPC) mi velmi pomohlo získat zkušenosti s prácí s kolegy na úrovni poradenství v oblasti profesní i osobní. Měla jsem možnost se vzdělávat a zároveň školit české i zahraniční kolegy a zaměstnance a spolupracovat s ostatními členy vedení mezinárodních společností.

Tato zkušenost mi velmi pomohla zažít, jaké to je být "úspěšná" na půdě řízení velkých mezinárodních korporací, a z pohledu personalisty sdílet s kolegy i s uchazeči o práci jejich životní příběhy, radosti a strasti a uplatňovat své znalosti v oblasti ekonomiky, komunikace i psychologie. V tomto období jsem absolvovala mnohá školení pro manažery v oblasti psychologie, vedení zaměstnaců a týmů, jejich hodnocení aj. Sama jsem také vedla schůzky a školení pro zaměstnance i vedoucí zaměstnance v uvedených oblastech. Již tehdy se mi plnily sny primárně na úrovni pracovní a finanční - nadstandardní finanční ohodnocení, život ve vysněném domku u Prahy, společenský život a jiná společností uznávaná pozlátka. Můj rodinný život ale nebyl optimální a ani zdravotně jsme na tom jako rodina nebyli dobře. S dětmi jsem řešila opakované zdravotní komplikace, konflikty a stresy.

Po roce 2 000 jsem měla i já mnohé zdravotní problémy a prožívala jsem opakovaná nedorozumění doma i v práci a především se svoji starší dcerou. V této době jsem se intenzívně začala zajímat o alternativní metody léčení sebe samé a následně i druhých. Zajímala mě možnost pochopení příčin těchto problémů a následná eliminace. Začala jsem vnímat, že je čas přestat vymezovat svůj život přes životy svých blízkých, kolegů a kamarádů. Uvědomila jsem si, že je potřeba se vrátit " k sobě". Nalézt v sobě vše, co jsem dosud hledala okolo - ať již přijetí, radost, lásku a mnohé jiné.

Intenzivním sebevzděláváním, četbou a alternativním způsobem léčby se mi podařilo vyhnout plánované operaci. Šlo o žlučník, dost jsem si tehdy - po mateřské nevěřila a to mě žlučilo, tak jsem si nechala poradit a změnila přístup a odblokovala si příčiny a nechala pomoci od léčitele a pan docent nemusel zasáhnout :). Bylo to první osobní hmatatelné ozdravení z velmi nepříjemné nemoci a z velkých bolestí. 

Následně jsem se také bez operačního zásahu zbavila brýlí, které jsem nosila na dálku od svých 15 let a nyní vidím velmi dobře i bez nich. Pozitivním přístupem a intenzivní prací primárně na sobě a na svém postoji k životu se mi podařilo vylepšit a naprosto přenastavit v radostné vztahy jak doma, tak na pracovišti. S touto změnou odpovídá i období, kdy jsme s rodinou opustili velkoměsto a přestěhovali se do přírody, na rodový statek po prarodičích mého manžela.

Po té co jsem se rozhodla převzít zodpovědnost za svůj život a vnímat možnost volby, jsem zvolila přestat se vymezovat přes ostatní, tedy přestat s velkou dávkou empatie řešit raději situace lidí v mém okolí a tím utíkat od svého života, od svých prožitků a emocí. Také jsem zvolila přestat žít životy filmových a seriálových hrdinů. Otočila jsem se více do sebe a k přírodě. Čistila jsem vlastní emoční bloky a pro mě již nefunkční programy a přesvědčení. Vnímala jsem nutnost osvobodit se od mnoha závislostí v rámci "3D metrixu" a chtěla jsem pochopit svůj cíl, žít svůj život a plnit své poslání. Společně se svou rodinou i přáteli si momentálně ve zdraví a mnohem intenzivněji užívám běžného života, přírody, hudby, tance a krásy každého přítomného okamžiku. Všem zúčastněným děkuji za spolupráci i pomoc v tomto období.

Velmi mě baví a naplňuje provozovat vlastní aktivity, setkávat se s lidmi, pracovat s jejich příběhy, vnímat, že oni učí mě a i já mám vždy co sdělit. V rámci své práce "otvírám lidem oči" a pomáhám každému zájemci chápat a odstraňovat příčiny trápení a motivuji převzít zodpovědnost za svůj život a nastoupit cestu "žití vlastního života", vlastní tvorby, seberealizace a sebeuspokojení doplněné pocity svobody, radosti a lásky.

Má cesta není jen "růžová".... její vývoj, jak již jsem popsala dříve se dá obrazně popsat, že probíhala přes ošklivé káčátko, černou ovci (hlavně rodiny), červenou Karkulku a pokojného bojovníka až k sobě, do okamžiku tady a teď :-))

Na své nové cestě mého poznávání si cením knih a kurzů z cyklu Poznej svůj cíl Zdeňky Jordánové, jejichž jsem dnes již absolventkou. Na těchto 11 víkendových setkáních jsem pochopila v praxi mnohé univerzální zákonitosti, prošla jsem si řadou odblokování a naučila se nést zodpovědnost za svůj život. Pronikla jsem do taje svalového testu a naučila se způsobu, jak pomoci nejen sobě, ale i druhým pochopit souvislosti a příčiny nerovnováhy a možnosti jak řešit nadále již nevyhovující situace. Navázala jsem na mé zkušenosti i mnohá školení z minulosti a zároveň jsem prohlubovala své duchovní znalosti.

Novým úhlům pohledu mě také naučili jak na kurzech, tak na různých akcích a setkáních spolužáci z našeho kurzu Fialek, přátelé z Roklinky, Jaroslav Dušek, Katka a Viktor Motyčkovi, Alerian, Vincent Bridgers, Roy Littlesun, Alicia Hamm, Birke san, Luisa Muratori a Fredy i jiní přátelé, známí a klienti.

Na této cestě mě také ovlivnily autoři jako Eckhart Tolle, Mirzakarim Norbekov, Miguel Ruiz, Louise L. Hay, Barbel Mohr, Rhonda Byrne, Kay Pollak, Pierre Franckh, Brandon Bays, Julia Cameron, Vladimír Megre, Marlo Morganová, Doreen Virtue a mnozí další. Všem moc děkuji a posílám srdíčkový pozdrav.

Každým dnem jsem součástí dalších úžasných setkávání s těmi "správnými" lidmi a ve "správný" okamžik, kteří mě nadále pomáhají vnímat jak a kudy jít dál. Díky.

Velký dík patří především mému milovanému Pavlovi, skvělému otci našich děti, který mě s celou svou rodinou v mnohém naučil žít, prožívat a život si více užívat. Sdílíme podobné názory, naše práce i cesty se doplňují, v mnohém spolupracujeme a život pro nás nabral naprosto nový rozměr. Děkuji. 

Doporučuji odkaz na Pavlovo web v levé části menu. Je na jeho webové stránky https://www.wellpa.webnode.cz, kde se o něm, jeho myšlenkách i způsobu práce můžete dočíst více, stejně jako na našem facebooku.

A život jde dál, přináší další výzvy, radosti, křižovatky, možnosti, prožitky a zážitky a o tom To je ;).

© 2017 Monika Sofie Břízová a Renesance Života
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!