Úvodní zamyšlení 

Život je úžasný a my jím často probíháme, aniž bychom si uvědomili krásu kolem nás a aniž bychom stihli si tu krásu užít a prožít. Ze samého zvyku si stěžujeme na okolnosti našeho života a nevnímáme tu úžasnou sílu, co máme, sílu věci ovlivňovat i měnit a to svou volbou

Ano, máme volbu, i pro mne to bylo překvapení a zároveň i velká životní výzva. Já si mohu volit jak žít?  Vím, co chci? Jsem připravená svou volbu akceptovat a prožít?...

Má osobní zkušenost mě přivedla k tomu, že věřím v univerzální zákon někdy označovaný jako zákon přitažlivosti nebo jako zákon zachování energie. Výstižně jej zachytil Marcus Aurelius ve svém citátu: "Štěstí v životě závisí na povaze tvých myšlenek." Jsme-li konstruktivní a věnujeme-li myšlenky a energii "pozitivním" věcem, zážitkům, snům...pak se také náš život odvíjí tímto směrem a naopak

Podle mě vše má svůj důvod a svou příčinu.  Energie a vibrace, které vysíláme, se nám po určité době vrací.... nevěřím tedy na náhody....vnímám náhody jako souvislosti či příležitosti něco poznat, něco se o sobě dozvědět, něco pochopit. Ne náhodou jste se tedy ocitli na těchto stránkách :-).

Podstatou situací, které nás nyní v životě potkávají jsou VIBRACE, energie, slova a myšlenky, které jsme vysílali v minulosti. Pokud si přejeme cokoli v našem životě změnit, stačí tedy změnit tyto vibrace.  *

Životní okolnosti přispěly k tomu, že jsem změnila přístup k životu a ... ono to fungovalo, jak po zdravotní stránce tak ve vztazích se mnohé začalo řešit konstruktivně.... a následně pro mnohé další mé přátele, kolegy a klienty se začaly dít "zázraky", plnit sny a život se stal radostnějším. (Více na  https://www.renesancezivota.cz/muj-pribeh/)...

Ve zkratce bych tuto cestu popsala obrazně, přes ošklivé káčátko, černou ovci, červenou Karkulku a pokojného bojovníka

až k sobě, do okamžiku  TADY A TEĎ:-))

V rámci svých aktivit vám nabízím konzultace v oblasti osobního rozvoje i v personalistice, kde navazuji na zkušenosti a odborná školení z mé dosavadní praxe. Vycházím ze školení klasické psychologie a personalistiky, které jsem absolvovala v rámci své praxe převážně v zahraničních firmách a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dále čerpám ze zkušeností z kurzů Zdeňky Jordánové, ze znalostí metod OneBrain, EFT, kineziologie, čínské medicíny, aletrnativních léčebných metod aj. Zprostředkuji nový úhel pohledu na danou situaci a na příčiny jejího vzniku.

 

Pomohu vám naučit se vnímat tyto jiné úhly pohledu a to,
že je jen na nás, zda volíme cestu vlastního života spočívající ve vnitřní svobodě a štěstí nebo raději zůstáváme v nefunkčních a mnohdy destruktivních modelech
Pomáhám také zbavit se strachů, které nás často vedou v našem jednání a chování.

Pokud máte chuť pracovat na sobě a dopřát si změnu, pak jste na správné adrese. Vítejte a vstupte do prostoru renesance života.

*Více o tomto pojednávají knihy Kay Pollaka - Štěstí není náhoda, Rhondy Byrne - Tajemství nebo autorů Esther a Jerry Hickse,  Barbel Mohr, Pierra Franckha, Jose Silva Philip Mieleho, Don Miguela Ruize, Eckharta Tolle a mnohých jiných.

Z českých autorů uvádím Zdeňku Jordánovou, která ve svých knihách sdílí její názory a zkušenosti a poutavou metodou oslovuje širokou veřejnost. Tyto knihy nám ukazují tu velkou sílu co máme...měnit svůj přístup a tím i náš budoucí život.

 

 

A toto je výsledek mého zamyšlení, hurá do života, je čas ŽÍT

 

V poslední době mě uchvátila Jóga, cvičím jí roky, pro sebe a už nadešel čas na sdílení. 

Přes vnímání těla - při cvičení ásán, takzvanou všímavost (mindfullness), následně pracuji s emocemi, jejich vnímáním, přijetím a přijímáním konstruktivních řešení a vystupování z podvědomých programů. Vše je krásně propojeno a přes vnímání těla, pohyb, dech se žije radostněji :).