ZDE ZDARMA NABÍZÍM

PRAKTICKÝ STRUČNÝ PRACOVNÍ SEŠIT k E-KNIZE ŽIJME SVÉ SNY, 

který lze použít i samostatně nazvaný 

Pracovní sešit OSOBNI.pdf (1,1 MB)

Tyto materiály pomohou ujasnit si, kde jsem, co dělám, čemu věnuji svůj čas a energii a co bych rád/a změnil/a a JAK TU ZMĚNU PROVEDU.

Tento pracovní sešit vznikl začátkem roku 2017, kdy jsem si ujasňovala vize pro nový rok a chtěla jsem si ujasnit, kde jsem ve svém životě na úrovni zdraví, partnerství, rodičovství, času na sebe, zaměstnání a pracovních aktivit a kam mířím. 

Bylo fajn tyto informace si sepsat do jednoduché tabulky, sdílet s rodinou a vidět i jejich vize a plány a radovat se z toho, co mě čeká. 

Postupně se jednotlivé akce ukončují a přicházejí další a je moc příjemné vidět svůj proces i progres ;). 
 

 
 

PRAKTICKÝ STRUČNÝ PRACOVNÍ SEŠIT k této e-knize nazvaný 

OSOBNÍ AKČNÍ PLÁN

Pracovní sešit OSOBNI.pdf (1,1 MB)

Tyto materiály pomohou ujasnit si, kde jsem, co dělám, čemu věnuji svůj čas a energii a co bych rád/a změnil/a a JAK TU ZMĚNU PROVÉST.