Jak konkrétně pracuji

V rámci prvního setkání seznamuji každého se způsobem mé práce s návazností na univerzální zákony, na to, jak naslouchat svému vnitřnímu hlasu skrze své pocity, jak se spojit s tím, co vychází opravdu od srdce a ne od druhých, jak naslouchat svému tělu, emocím i každému kolem mě tak, aby to bylo pro mě konstruktivní.

Jak se zmiňuji na úvodní stránce, vycházím ze znalostí mnoha metod... OneBrain, kineziologie, zkušeností z kurzů Zdeňky Jordánové, školení klasické psychologie a personalistiky...., ale to pravé spojení se sebou to je něco, na co tyto metody nejsou potřeba, máme je každý v sobě a to se postupně učíme zpětně vnímat... jako malé děti, jsme to znali všichni a lze toto opět obnovit. 

Při prvním sezení vysvětlím jak je to se snahou věci ovlivňovat na vědomé a na podvědomé úrovni. Zprostředkuji nový úhel pohledu na danou situaci a na příčiny jejího vzniku. Následný postup volíme společně a jak daleko dojdeme v přenastavení dané situace je vždy věci vzájemné dohody a svobodné vůle.

Pokud dojde k rozhodnutí řešení příčiny problému, nemoci, bolesti..., přejdeme k tomu, jak se daný problém projevuje. V rámci diskuse používám svalový test, kde společně dohledáme příčinu ovlivňující stávající nevyhovující stav (ať již bolest, úzkost, strach či konkrétní problémy v práci, komunikační problémy, rodinné komplikace aj.).

Dalším možným krokem je takzvané odblokování této příčiny případně přenastavení daného, kdy společně můžeme uvolnit emoce a změnit destruktivní a již nepotřebný model na konstruktivní verzi situace, která umožní získat možnost volby a nových prožitků do budoucnosti.

Ráda vás osobně přivítám a společně se podíváme na vaši stávající situaci a následně dojdeme k pochopení a přenastavení do budoucnosti a tím uvolníme cesty pro více sluníčka a pohody ve vašem životě.

Je doba velkých změn a vnímám, že každý z nás si zaslouží toto vnímat, převzít zodpovědnost a prožívat svobodu a volbu v tom, jak bude dále vypadat jeho život. Chce to vnímat potřebu této změny a jít jí naproti.... každému držím palce a přeji mnoho štěstí a radosti při dalších krocích.