Konzultace

v rámci kterých zprostředkuji každému možnost spojit se se svým podvědomým, se SVOU PRAVDOU, mnohdy hluboko ukrytou, která ve stávajícím životě pomůže být odkryta a oslovena.... takto uvidíme programy pro stávající život bolestivé nebo již nefunkční a po našem společném sdílení a povídání dojde k pochopení mnohého a uchopení SVÉHO ŽITÍ NOVĚ, jinak, s možností volby, pokory, radosti a vnitřního naplnění a tím i spokojenosti :-)

 Osobní setkání nebo přes PC :-)

Pomohu každému zájemci najít ty dveře, ten most k novému přístupu, k nové možnosti a zda vkročíte či ne... to je svobodná volba každého.. zda si necháme oči raději zavřené, přivřené nebo je otevřeme dokořán, stejně jako další naše možnosti a půjdeme do toho

Být spolutvůrcem našeho života je volba i výzva zároveň a pokud jste dočetli až sem... pak je pro vás ten správný čas jit dál :-).... a je mnoho cest, kontakt na mě a setkání se mnou je jednou z nich, proto sledujte souvislosti a já vám přeji na další cestě mnoho radosti.

 

Rodinná procházka při západu slunce

Co můžeme řešit?

Otázky

-          v oblasti osobního, rodinného i profesního života

 -          žití s dětmi a jak na to, abychom si společně lépe rozuměli a ten čas si užívali

            (např. řešení příčin "nevhodného" chování dětí případně jejich zdravotních problémů;

            výběr vhodné školy či budoucího povolání  aj.)

 -          konzultace v oblasti komplikací v chování domácích zvířat

Jak již se zmiňují v úvodu, obecně platí, že život máme ve svých rukou a máme volbu, jak s ním naložíme. Mohu vám pomoci se zorientovat ve stávající situaci a najít cestu dál. Společně můžeme řešit jakoukoli vaši otázku či přání cokoli změnit.

V úvodním zamyšlení se zmiňuji o zákonu přitažlivosti, o tom, že je na nás zda vibrace, které vysíláme jsou konstruktivní či naopak.

Proto zdraví, štěstí, přátelé, partneři, duchovní i materiální bohatství, zkrátka vše co v životě vnímáme, vše má svou příčinu a odpovídá tomu, co jsme vysílali v minulosti. Tento princip odpovídá univerzálnímu zákonu, neboli zákonu přitažlivosti. Uvědomíme-li si dále, že síla programů či zažitých vzorců v našem podvědomí má řádově sílu kolem 80% a více, pak ač vědomě chceme jinak, tak opakovaně je síla podvědomí větší, než vědomá snaha věci měnit a proto se opakovaně dostáváme do obdobných situací.

Je mnoho metod, jak posunout přesvědčení z podvědomí do vědomí. Nám všem je nejpřirozenější prosté naslouchání sobě, svým emocím, svému JÁ. Toto je způsob, ke kterému vedu zájemce o změnu ve svém životě a sama se sebou takto pracuji. Při prvních krůčcích k sobě a při konzultacích používám tuto metodu podpořenou potvrzením přes svalový test, který používali již staří Mayové na jejichž vědomosti navázali další a vyvinuli metody OneBrain i kineziologii, které mi pomáhají v práci, stejně jako mé zkušenosti a znalosti psychologie a personalistiky. Pracuji bezpečnými metodami za plného vědomí a souhlasu každého klienta. Společně otvíráme emoce spojené s danou situací a učíme se s nimi pracovat konstruktivně.

V rámci samotné konzultace nabízím možnost uvědomit si příčinu stávající situace, posunout ji do vědomí, následně přenastavit "zavirovaný" program na nový, pro nás funkční, a tak v budoucnosti nalézt pocit rovnováhy a uspokojení.

Pokud máte např. v podvědomí program nebo přesvědčení partnerství = ztráta svobody nebo láska = obětování se/služba milované/mu nebo děti = ztráta volného času nebo "nikdy nebudu dobrou matkou" aj., pak nevědomky, tedy podvědomě přitahujete opakovaně situace odpovídající tomuto programu. Pomocí odklíčování tohoto nastavení a jeho uvědomění si jej lze přenastavit na nový a ten žít  a tím pomoci i našim blízkým věnovat energii tomuto našemu novému přístupu a tímto se nám životy mění a je to moc fajn vnímat a uvědomovat si tu svou sílu a příležitost své životy ovlivňovat a měnit.

Pro ilustraci ještě uvádím několik příkladů toho, co konkrétně můžeme řešit: konfliktní situace, strachy, vyčerpání, stres, neúspěch, nadváhu, jiné problémy s váhou či jídlem, alergie, bolesti hlavy, ženské problémy, neplodnost, kožní problémy, častá nebo opakující se jiná onemocnění či jiné zdravotní komplikace. Stačí jen začít, tedy uvědomit si tuto potřebu a následně jednat. Převzít zodpovědnost a vyrazit vstříc novým možnostem.

Nyní je tedy jen na vás, zda přijmete zodpovědnost za další události ve vašem životě, zda začnete danou situaci řešit nebo budete nadále setrvávat v nespokojenosti, bolesti případně strachu.

Mnohé o způsobu mé práce vám také napoví knihy Zdeňky Jordánové, kde v příbězích velmi poutavě a ilustrativně popisuje, jaké v životě máme možnosti a příležitosti, které však mnohdy nevidíme nebo vidět nechceme. (více informací na www.poznejsvujcil.info)

Kudy a kam dál je na nás...

Toto je foto z naší cesty na pyramidy v Bosně 2013