Rok 2013 a astrologie a nové možností..

15.01.2013 09:07

Toto mi velmi sedí na začátek roku, proto sdílím celý článek... S láskou Sofi

Je od této nádherné bytosti, kterou na webu Maitrea představují takto:

Alita Zaurak se již mnoho let intenzivně zabývá astrologií a jejím využitím v duchovním rozvoji a každodenním životě. Pochází se severních Čech, studovala v Rusku na škole Astrojógy, nyní žije a působí především v Praze. Je rovněž básnířkou, výtvarnicí a autorkou několika knih a kalendářů.
Kromě astrologie praktikuje práci s energií a meditační, relaxační a vizualizační techniky, napomáhající úspěšně a harmonicky zvládnout aktuální transformační procesy. V uplynulých letech vydala dvě meditační nahrávky: Na ostrově harmonie a Na vlnách jednoty.

Zdroj: https://www.maitrea.cz/alita-zaurak

Zde text a v příloze i pdfko:-) ROK 2013 Alita.pdf (431,5 kB)

2013

MAGICKÝ ROK LUNY,

ROK IRACIONÁLNA A ZÁZRAKŮ

ROK SMRTI A TRANSFORMACE

ROK PROZŘENÍ

 

….Uvolněte se, prosím, podivuhodný rok Třináct začíná...

Ocitáme v BODU NULA, na pomezí, na houpačce mezi starým a novým světem.

sme jednoznačně jsme navigováni k tomu, abychom prohlédli skrze zdánlivě pevné tvary a formy.

Abychom prohlédli skrze oponu navyklé reality a nalezli To, co je za tím vším...

Magické číslo TŘINÁCT představuje možnost vystoupit z kruhu DVANÁCTI: 12 znamení Zodiaku, 12 měsíců roku, 12 hodin dne, 12 životních etap, 12 životních témat a situací, v nichž se od rána do večera, den za dnem ve své běžné mysli pohybujeme, jimiž se zabýváme. Kolo Dvanácti, kolo karmy, v němž běháme stále dokola jak veverka polapená v kleci...

Třináctý je ten, kdo v sobě spojuje všechny kvality, všechna témata, kdo se ocitá za nimi, kdo vystupuje z kruhu, je absolutně celistvý a jeho pozornost je v tomto stavu již zakotvena.

Nenechá se stáhnout k vytváření a řešení iluzorních problémů, k ulpívání na zdánlivě skutečných situacích. Uvědomuje si virtuálnost toho, co se kolem něj děje a proto reaguje adekvátně, ze stavu středu, ze stavu klidu a bytostné svobody, protože pouze z tohoto stavu vyvěrají pravdivé odpovědi, skutečná řešení...

Třináctý tu vlastně je a zároveň není. Je v tomto světě, ale není z něj...

Používá svou mysl, ale uvědomuje si při tom, že jde o pouhý nástroj v jeho rukách.

Uvědomuje si své místo v celku.

Třináctý prostě je.

Ano, stále jsme posilováni a ukotvováni v tom, že naše další cesta vede středem, vede srdcem, vede do samotného „centra cyklónu“, vede nás k sobě samým.

K tomu, co stále existuje, co je podstatné, co nevzniká ani nezaniká.

Čistá mysl...Království nebeské...

Začátek se mísí s koncem …. Snad jsme již ponechali za sebou mnohé příběhy a dramata, která pro mnohé z nás v roce 2012 přímo vrcholila a materializovala se ve velmi reálné, doslova „husté“ podobě. Mnozí jsme byli velmi razantně probouzeni ze sna, z iluzí a nepravdivých představ o sobě, o druhých...

Rok Merkura 2012 přinesl úžasnou možnost prozkoumat a odpozorovat své způsoby myšlení, své nejrůznější mentální programy a myšlenkové návyky a stát se v mnohém větší míře jejich pozorovatelem. Získat tak větší odstup a možnost odložit mnohé tyto modely doslova stejně jako odkládáme obnošené šatstvo. Stáváme se pozorovateli a můžeme se konečně zeptat, kým tedy vlastně jsme, kdo je Ten, který pozoruje?

Kruh se uzavřel...

Ano, poté, co jsme měli možnost odložit břemena starých návyků, a s tím i mnohé, již pro náš vývoj nepotřebné situace a potíže ať už zdravotní, vztahové, finanční či jiné, můžeme se nyní, počínaje rokem 2013 začít věnovat opravdu sobě...

Můžeme prostě spočinout, uklidnit se, být sebou – nedělat již to, co vůbec nepotřebujeme ani my, ani naše okolí. Nedělat a nemyslet určité typy myšlenek a z toho plynoucích pocitů a z toho se materializujících situací a stavů...

Zastavit se uprostřed chůze, probudit se ve snu...

+++

Existuje třináct lunárních měsíců a dvanáct slunečních. Třináctka je jednoznačně spojena s iracionálním, magickým přístupem...

V tarotu představuje karta třináct Smrt, ovšem i transformaci. Umíráme v duchovním světě a rodíme se na zemi, oslepení a otupění, abychom prozřeli díky vědomému úsilí a vnitřní práci, abychom se znovu-spojili, abychom našli cestu k sobě...

Ano, magické číslo Třináct je od pradávna číslem obávaným či naopak zbožňovaných a uctívaným, šťastným či nešťastným, rozhodně však přitahujícím pozornost, vydělujícím se z číselné řady.

Podle toho, jaké hodnoty uznávala daná společnost, nakolik byla nalevo či napravo orientována, mužsky či žensky. Tato dvojakost přístupu a určitá nestabilita se může projevit i během celého následujícího roku.

„Smůla? Štěstí? Kdo ví...“,  říká moudrý stařec v jednom starém příběhu z Východu.

Tak se můžeme dívat na vše, co se nám děje. Každá situace, přinášející nám vnější úspěch, může nakonec přinést bolest, třeba proto, že na tomto úspěchu ulpíme.

Stejně tak každá zdánlivá ztráta může přinést prospěch v budoucnu.

Obojí je pomíjivé a nestabilní.

Moudrý zřec, mistr vládnoucí vibrací čísla Třináct se však nalézá za těmito protiklady.

+++

Podle sedmikonečné Hvězdy mágů je rok 2013 rokem Luny.

Luna ve svém projevu může představovat nestabilitu, dvojakost, pochyby, propad, zmatení. Ztrátu veškeré stability, o kterou se tak úpěnlivě snaží náš rozum, symbolizovaný v astrologii vždy Sluncem,  mužem-vědomím, ale i egem, které se snaží zoufale udržet si svou vládu...

V tomto roce je proto obzvláště důležité naučit se opravdu naslouchat svým pocitům, nenechat se uchlácholit rozumem a zdánlivě dokonalými konstrukcemi intelektu, který si dokáže zdůvodnit cokoliv.

Když jdeme večer spát,  naše sny nejsou často zdaleka tak idylické, jak bychom chtěli – prostě jen pravdivě vypovídají o stavu naší psychiky...Probouzíme se uprostřed noci plni strachů a obav, které jsme po celý den úspěšně vytlačovali, až se projevují v bizarní, zveličené podobě...  

Luna je vždy Žena – moudrá rádkyně, matka, zasvěcovatelka, vládkyně noci a podvědomí, mistryně vizualizace a snění. Jen díky ní můžeme skutečně prohlédnout, zavřít oči a vidět:  různé situace, lidi, vztahové záležitosti. Můžeme nejen myslet, ale i vnímat a zpracovávat si vše, co prožíváme ve vnějším světě, co do sebe doslova vtahujeme, nasakujeme.

Luna nás zve do vnitřního světa za zavřenýma očima, do světa zázraků za zrakem... Je to naše nedílná ženská část, pravá hemisféra, levá část těla. Vše, co je v současném období nadvlády rozumu silně utlumeno a potlačeno a pokouší se nám připomenout v podobě našich nejrůznějších nálad, psychických stavů, pocitů, v horším případě psychických nemocí. Skleslost, deprese, zmatenost, nejrůznější fóbie, závislosti, sexuální disfunkce - všechny tyto v současné době tolik rozšířené potíže nás upozorňují, že v našem životě něco není něco v pořádku. Naše duše, naše podvědomí se pokouší s námi spojit. Je čas uvolnit se a vydat se Jí vědomě vstříc...

Rok Třináct tedy vtéká jako voda, přitéká jako řeka do vyprahlých pouští našich životů.

Tato voda může být nečekanou ničivou záplavou stejně jako dlouho očekávaným životodárným deštěm, požehnáním, zázrakem, naplněným snem...

O tom vypovídá i situace Luny ve znamení Lva, kde se nalézá v momentě samotného začátku roku.

Luna ve Lvu je voda v ohni. Moudrá žena, královna Luna je na návštěvě u Slunce -  samotného krále Zodiaku.

Bude vyslyšena nebo budou její rady ignorovány?

Probudíme se ve snu nebo se zahltíme a otrávíme falešnou spokojeností se sebou samými?

Kdo ví...?

 

+++

Vodní živel následující vždy po ohnivém, zemském a vzdušném, přináší s sebou ukončení, smrt, transformaci všeho, na čem jsme lpěli, ale také prozření, vhled, možnost vnitřním zrakem mimosmyslově nahlédnout pod povrch věcí a jevů.

Od června roku 2013 se ve všech třech vodních znameních Zodiaku, tedy v Raku, Štíru a Rybách, budou dlouhodobě nalézat tři planety.  Jupiter v Raku, Saturn ve Štíru a Neptun v Rybách přesně 18.7 spolu vytvoří nádhernou pozitivní konfiguraci aspektů, zvanou Velký trigon.

 

Tyto dny na hranici období Raka a Lva mohou být citlivými jedinci obzvláště silně prožívány a vnímány.

Budeme obdarováni vhledy do mnohých dosud nepochopených situací v minulosti či zachytíme potřebné a inspirující vize budoucnosti.

Naše jasnozřivé schopnosti mohou být doslova zakotveny, mohou přijít i sdělení, jak tyto schopnosti využít ku prospěchu sebe i ostatních.

Vzájemně se možná přestaneme vnímat jen jako konkrétní osobnosti se jmény a určitou podobou, prohlédneme za to hlouběji k naší skutečné podstatě, budeme se zřít jako duše, které se určitě nesetkávají poprvé... Mnohé masky odpadnou...

 

Velký Vodní Trigon tedy poněkud rozmaže a rozvlní naše obvyklé vnímání reality a rozšíří naše vědomí třeba i více, než by se našemu egu mohlo líbit...

Zároveň však může umlčet všechny ty nevěřící Tomáše v nás i kolem nás. Půjde o čas skutečných zázraků... Ovšem, možná spíše skrytých, niterných: každému dle jeho mystických zásluh(-:.

Velký vodní trigon je pozitivní konstelací a proto by neměl nikomu ublížit. 

Doporučuji se dobře vyladit na toto období, řádně se uzemnit, najít si dostatek klidu a možností spočinutí, abychom mohli dary tohoto období náležitě prožít a poděkovat za ně...

 

V první polovině roku 13  Jupiter pobývá stále ještě ve znamení Blíženců, kde pokračuje ve výuce pozitivního myšlení a střízlivého, přesného, nezkresleného vidění reality. Teprve poté, co si srovnáme a dáme do pořádku své myšlenky, věci kolem sebe, svoje finanční a další každodenní záležitosti, teprve poté, co se naučíme znovu používat „selský rozum|“, reálně vidět okolní svět a chápat své místo v něm, myslet a uvažovat natolik zdravě, adekvátně a pravdivě, abychom již více neubližovali sobě ani svému okolí, budeme připuštěni do dalšího ročníku studia.

Jupiter se v Raku, kam po dvanácti letech opět vstupuje, nalézá v povýšení a jde tedy o jeho nejsilnější, doslova pracovní pozici v Zodiaku. Jupiter výrazně pozitivně ovlivňuje každou oblast, v níž se nalézá jako učitel, léčitel, zasvěcovatel a přináší velké dary a velké štěstí. V období od 27.6 2013 do 17.7 2014 se budeme učit jak skutečně používat intuici, rozvíjet své mimosmyslové vnímání, používat Třetí oko, sídlo Duše a její moudrosti...

Jupiter v Raku  nás obdarovává schopností nalézt v sobě čistý Zdroj, pramen skutečného hlubokého  duchovního poznání, z něhož vyvěrají veškerá, postupně tuhnoucí a dogmatizující sebe sama učení a náboženství. Díky této schopnosti můžeme mnohem více důvěřovat sami sobě, nenecháme se zastrašit, manipulovat kýmkoliv a čímkoliv.

Ve znamení Raka se Jupiter ocitá na návštěvě u Luny a můžeme proto také očekávat jeho velké dary a léčení v oblasti psychického zdraví, rozšíření pohledu na to, co to léčba psychiky vlastně znamená. Dojde k hlubokému léčení rodinných vztahů, zesílí se vliv žen a ženský, moudrý, intuitivní přístup začne být mnohem více respektován a uznáván. Celkově jde o vhodnou konstelaci k zahnízdění, otěhotnění, léčení ženských potíží, nalézání hlubokého vztahu k vlastní matce, k matce Zemi, k rodné zemi, ale zcela konkrétně i  nalezení svého místa na zemi, mezi lidmi a zcela konkrétně i vhodného bydlení, tedy místa, kde můžeme zakořenit, uvolnit se, spočinout, načerpat psychickou sílu.

Místo skutečného spočinutí nalezneme samozřejmě za prvé sami v sobě – posílí se naše spojení s Duší, zabydlíme se ve svém těle, v této realitě, což by mělo přinést i  pozitivní změny vnější. Nalezení místa na zemi přináší i nalezení svého místa mezi lidmi, v lidské společnosti...

Jde tedy o období vhodné k řešení záležitostí spojených s bydlením a hlubokou pravdivou společenskou adaptací. Zvláště podpořeni mohou být ti, kteří svá hnízda chtějí nabídnout i širšímu okruhu lidí - ti, kteří zakládají či budují nejrůznější prospěšná  a vzdělávací centra, léčebny, jiná prospěšná místa. Samozřejmě, že podpora přijde jen tehdy tehdy, jsou-li dobře zakotveni a uzemněni, jsou-li jejich ideály a potřeba pomáhat podloženy i praktickým a realistickým přístupem předchozího znamení Blíženců....

 

Zrozenci, narození v prvních dvou dekádách ve znamení Raka /cca od 21.6 až do 13.7/ zažijí mnohá požehnání a doteky Jupiterovy.  Jejich sebevědomí bude zesíleno, budou podpořeni v uplatnění svých schopností a talentů na společenské úrovni, mohou si též požádat o poléčení psychických či fyzických potíží...

 

Do znamení Raka vstupuje 9.6 2013 Černá luna, která se s Jupiterem propojí 12.7 2013. Věřme, že její vliv napomůže vytáhnout  na povrch a zpracovat si psychicky vše temné a skryté v nás, vše,díky čemu si podvědomě přitahujeme potíže a neštěstí především v oblasti rodiny, bydlení a psychického zdraví... Ve znamení Raka se Černá luna bude nalézat do 5.3 2014.

 

Další z aktérů Velkého trigonu je Saturn ve Štíru, kde se nalézá od 6.10 2012.

Přísný učitel, který obývá tuto intimní, zapovězenou a tabuizovanou oblast smrti, sexu a transformace, spojenou s největšími traumaty, extrémy a strachy, trpělivě vytahuje „kostlivce z našich skříní“, proniká den za dnem pomalu, ale jistě do našeho podvědomí a naviguje nás k průniku skrze tuto aktuální rovinu, do hluboké minulosti. Pomáhá nám usebrat se a skutečně řešit problémy, které jsme ignorovali celých uplynulých třicet let, po celý život, možná i po mnohé inkarnace.

 

Saturn ve Štíru nás vede ke svobodě, k nalezení zdroje síly v sobě samých.

To nemusí být snadná situace pro všechny, kdo se snaží najít štěstí ve vnějším světě, kdo se pokouší najít jistotu pouze v hmotném zabezpečení. Především zrozenci první a druhé dekády znamení Býka /od 21.4 do cca 10.5/ mohou občas zažívat silně omezující a zneklidňující Saturnův vliv, vytrhující je z jejich pohodlnosti a stereotypu. Poselství Saturna ve Štíru je jednoznačné: učte se pracovat na jiných polích a zahrádkách, než jste byli zvyklí...Instrukce rád poskytne všem, kdo jsou připraveni.

 

Saturn ve Štíru se propojí pozitivním aspektem trigon s Jupiterem  v Raku 17.7 2013. V tyto dny oba učitelé a rádci spojí své síly – budeme mít možnost efektivně využít výše zmíněné dary Jupitera, uskutečnit učení a ideály v praxi, projít zkouškami, složit svou „psychickou maturitu“...

 

Poslední z naší „svaté trojice“ je Neptun v Rybách, kde se nalézá trvale od 4.2 2012. Transpersonální planeta Neptun se ve znamení Ryb ocitá ve své vládě a ještě dalších přibližně třináct let nám bude napomáhat v procesu rozšiřování našeho vědomí, v procesu „rozpouštění ega“ a všech omezení s ním spojených. Neptun všechny, kdo jsou takto naladěni, vede mystickou cestou k vědomí a vnímání propojenosti a jednoty všech a všech, vede nás cestou bezpodmínečné Lásky, která vždy nakonec zvítězí. Neptun nás učí tiše, v lepším případě skrze zpřítomnění a meditativní prožitek, o zákonech karmy a reinkarnace a také o možné volbě – pokračovat v uplatňování metody „oko za oko“ nebo prostě odpustit a jít dál.

Karma nebo Láska – tato volba je opět jen a jen na nás...

 

Přesný trigon Neptuna s Jupiterem nastává jen jednou, 18.7 a je součástí výše zmíněného Velkého vodního trigonu...

Skrze vibrace Neptuna se napojujeme na duchovní svět, na podporu osvícených bytostí, mistrů, andělů a dalších bytostí jemnohmotné reality.

Tato konstelace nám napomůže využít lépe daru napojení, nechat skrze sebe promlouvat samotná nebesa...

 

+++

Rok Třináct je tedy v podstatě jakýmsi iracionálním rokem, rokem vody /dle čínské astrologie rok Vodního hada/...  Je obdobím, kdy stabilitu a jistotu nalezneme spíše v sobě samých, než v rozbouřených vodách transformujícího se vnějšího světa...

 

Spočinutí v srdci, na „Ostrově harmonie“, ve stavu vyrovnání se s mnohými situacemi, které se nám staly, vyrovnáním se s tím, co je nyní... Tyto dary nám nabízí Bílá luna ve znamení Vah, kde se nalézá od 13.10 2012 do 13.5 2013.

Tato situace je kromě jiného i skutečným požehnáním pro mnohé páry i jednotlivce, kteří si bytostně přejí skutečně pracovat na vztazích a do hloubky pochopit, prožít, procítit a ukotvit v sobě kosmické zákonitosti skutečného partnerství...

 

Její protiklad Lilit neboli Černá luna se aktuálně nalézá ve znamení Blíženců a pomáhá nám zpracovat si nečistoty, které ulpěly v našem způsobu myšlení, uvažování, vyjadřování.

Díky ní si můžeme všimnout, kolik negativních myšlenek, předsudků a jiných zlozvyků se ještě rojí v naší hlavě. Nakolik sami sobě máme tendenci cosi nalhávat, nakolik jsme ještě vnitřně rozpolceni.

Kolik energie nám stále ještě uniká skrze zbytečné mluvení a neplodné myšlení.

Černá luna též svědčí nejrůznějším podvodníkům a zlodějíčkům, kteří nás tak vlastně učí bdělosti a pozornosti. Učí nás nevěřit jen slovům, ale vnímat také to, co se za nimi skrývá...

 

Jedním z nejpodivuhodnějších fenoménů roku Třináct je poměrně dlouhodobý trigon Černé a Bílé luny, který se drží již od prosince 2012 a přesně nastává 3.2 2013.

Tento pozitivní aspekt nám umožní dobře rozeznat co je dobře a co je špatně především v oblasti mezilidských vztahů a komunikace, v oblasti spolupráce a partnerství.

Bílá luna se diplomaticky bude snažit napravovat a vyvažovat škody udělané Lunou černou a zřejmě i spravedlivě odhalovat a trestat její „rejdy“, Černá luna naopak narušovat harmonii a rovnováhu, škodit slovem a myšlenkou, svádět nás k rychlým ziskům.

Pokud se nalézáme v harmonii a mentálním klidu, v souladu se svou bytostnou pravdou, pak nemůžeme být klamáni a obelháváni.

Zároveň si můžeme velmi dobře uvědomit a odpozorovat kosmický zákon zrcadlení a projekce:  vše, co nám vadí na lidech, které potkáváme, se kterými žijeme, je jen to, co odmítáme vidět a rozpoznat v sobě samých...

Děkujme tedy za každou zkušenost z kontaktu s někým, kdo nám bytostně vadí, kdo nás štve.  Stačí jen včas rozeznat jeho skryté poselství...

 

+++

S Jarní rovnodenností 21.3 2013 přichází další vlna mocné energetizace a nezvratných změn, kvantových skoků  v našich myslích, v našich životech i tělech... Tuto skutečnost si můžeme dobře uvědomit ve dnech kolem 28.3, kdy se Slunce spojuje s Uranem ve znamení Berana. Tuto energii nových začátků ještě posílí spojení Urana s Marsem 22.3, kdy můžeme přímo počít skutečné sami sebe, narodit se znovu do Pravdy, rozpomenout se, proč jsme sem vlastně přišli...

Mnohá osvobozující rozhodnutí k radikálním změnám a posunům především v oblasti seberealizace můžeme též udělat kolem 15.9 2013, tedy  ve chvíli, kdy vládce Berana Mars ve Lvu bude v trigonu k Uranu ve znamení Berana.

 

Kvadratura Urana v Beranu s Plutem v Kozorohu 21.5 2013, 1.11 2013 se ještě bude aktivně projevovat. Kromě jiného jako pokusy „starých struktur“ zbrzdit revoluční procesy, které jsou již nezvratné.

Pro nás jednotlivce mohou být období těchto kvadratur výzvou srovnat si a uspořádat záležitosti, od kterých jsme chtěli předčasně uniknout... Zkušenější astrologové se mohou zorientovat podle domů horoskopu, v nichž se tyto mocné planety nalézají...

 

Přesto je náš boj již dávno vybojován...

 

+++

Ano, rok Třináct těžko můžeme nazvat nekomplikovaným a jednoduchým rokem...

Mnohé záleží na naší schopnosti spočinout uvnitř, rozeznat intuitivně a s pomocí vyššího vedení, co se to vlastně děje, co znamenají odehrávající se životní situace, jakou cestou se dát...

 

Třináctka je ve Velké arkáně Smrt nebo Transformace...

Situace, které nás v tomto roce čekají, mi však také připomínají také kartu Měsíc, spojenou s posledními zkouškami, jimiž procházíme.

Důležité je opravdu nechat za sebou to, co už nepotřebujeme. Jít dál a už se neohlížet...

 

 

 
   

 

Přátelé, šťastnou cestu nejen rokem 2013!

 

 

S láskou

 

Alita Zaurak

and Mr. Black and White...(-: (kocourek nahoře na fotce :-)

 

 

 

Zpět