Přehled roku 2011

20.01.2011 18:28

 

PŘEHLED ROKU 2011

 

Rok 2011 je silným, silným rokem! Pokud jste si mysleli, že v loňském roce bylo množství změn, počkejte a dívejte se, co se bude dít letos. Rok 2010 nám bude připadat spíše poklidným v porovnání s rokem 2011. Toto je rok STÁLE VPŘED - ŽÁDNÉ ZPÁTKY, ve kterém bude cesta zpět ke způsobům "Jak Věci Vždy Byly" uzavřena.

 

V roce 2011 se bude točit velké kolo osudu. Je to rok velkého dosahu, na který mnozí z nás dlouho čekali s pocitem vzrušení. Je to rok vrcholu naší dvacet let dlouhé cesty transformace skrze brány 11:11. Proto se uskuteční poslední dvě aktivace bran 11:11 v tomto roce. Jsou předzvěstí významného konce velmi dlouhého evolučního cyklu.

 

Mnozí z nás mají pocit, že je před námi něco velkého. A to také je. Dramatické změny se budou dít po celý rok. Toto je poslední rok tříletého cyklu MUA (MUA je slovo z Tahiti a znamená "Na začátku, před vším ostatním" - označuje začátek zcela nového evolučního cyklu).

 

Svět duality se bude nadále rozpadat. Bude odhalováno stále více vrstev korupce a nepřítomnosti integrity. Vše, co je postaveno na falešných základech, se buď rozpadne, nebo změní. Musíme být na takovéto šokující události připraveni. Budou se dít všude na světě, ale my bychom měli být obzvláště bdělí ve vztahu ke Spojeným státům a k Evropě, i když se tam odpovídající události možná uskuteční až v roce 2012. Drastické změny klimatu budou přetrvávat a stejně tak se bude měnit Země. Není ani tak otázkou, co se přesně stane, avšak mnohem více JAK BUDEME REAGOVAT NA TO, CO SE BUDE DÍT. Pokud zůstaneme Pravými Celistvými, pak BUDE VŠECHNO DOBRÉ.

 

V této době, kdy se bude dualita hroutit a Země sama vybalancovávat, bude zároveň narůstat Láska a Opravdovost (upřímnost, pravdivost). Stále více lidí bude vystupovat ze svých starých vzorců, přijímat změny a projevovat se jako Praví Celiství. Stále více z nás se začne v Novém světě, který se nyní rodí, cítit jako doma.

 

Toto je doba našeho znovuzrození. Znovuzrození lidstva. Znovuzrození pravdivosti. Znovuzrození planety Země. Našeho setkání se jako JEDNA BYTOST. Všechny porody mohou být obtížné a krvavé a přece jsou životně důležité a plné zázraků. Zatímco se nacházíme uprostřed porodních bolestí, musíme si stále připomínat, že jakákoli nejasná situace může být v mžiku zneškodněna nebo přetransformována. Dualita se rozpadá, ale nemusí to probíhat s šokujícími událostmi; může se to stejně tak rychle a lehce proměnit - jednoduše se to překlopí na něco, co je v souladu s Celistvým Bytím.

 

V roce 2011 je důležité zaujmout své právoplatné pozice, tak aby mohl začít náš Nový život. Pokud se necítíš na správném místě, zjisti, kde je tvé správné místo a odeber se tam, jakmile budeš moci. Nenech se ničím zastavit. Někteří lidé si dělají starosti, že chtějí být na místě, které je "bezpečné". Pokud půjdeš tam, kam tě povede tvé Pravé Srdce, pak budeš na svém pravém místě. Nepotřebujeme si dělat starosti, co je "bezpečné", ale co pro nás vnímáme jako správné. Praví Celiství jsou vždy ve SPRÁVNÝ ČAS na SPRÁVNÉM MÍSTĚ.

 

Také je na čase spojit se s ostatními Pravými Celistvými. Časy osamělých poustevníků jsou konečně pryč. V tomto roce se budeme vzájemně ovlivňovat s mnoha lidmi způsobem, který si ještě neumíme představit.

Po celý rok se budou měnit naše tradiční role. Tady je několik příkladů: Člověk, který pracoval v kanceláři, se možná náhle rozhodne stát šéfem; nebo člověk, který stále bydlel v tom stejném velkém městě, se náhle přestěhuje na jiný konec světa do malé odlehlé vesnice. Ale role se mění i na podstatně hlubší úrovni než jen změna zaměstnání nebo bydliště. Člověk ve vedoucí pozici možná zcela opouští tento způsob práce a spolupracuje s ostatními na úrovni rovnoprávného spolutvoření. Někdo, kdo byl vždy pouhým následovníkem, se možná náhle rozhodne převzít zodpovědnost - mít něco na starost. Mnozí z nás se budou dobrovolně a s nadšením pouštět do nových situací a přebírat nové role, ve kterých se budou muset všechno učit od základu znovu.

 

Rok 2011 vyžaduje efektivitu a úsilí - a k tomu účast celé naší bytosti. Stále bude požadována naše odvaha, protože budeme cestovat daleko za hranice známého a za dřívější hranice naší zóny pohodlí. Nebudeme mít žádné průvodce ani žádné mapy - jen své vnitřního vědění. Je tu hodně toho, čemu nerozumíme a co se musíme naučit. Bude to pro nás všechno absolutně nové. A to je přesně to, co to učiní zábavné a vzrušující - a možná také někdy nepříjemné a ohromující.

 

Můžeme nyní svůj život utvářet jak chceme: Můžeme nově vytvořit sebe sama. Můžeme žít Pravý Život jako Praví Celiství. Abychom to dokázali, vezmeme všechno, co jsme a co jsme kdy byli - v tomto světě i mimo něj - a přeneseme to všechno do ROZŠÍŘENÉHO TADY a TEĎ.

 

První polovina roku 2011 bude zaměřena na to, abychom se dostali na své správné pozice, tak abychom se mohli plně projevit v našem Novém Světě. Jakmile jsme v této pozici, musíme se naučit, jak se vyznat v této Nové Krajině. Často budeme Novou Navigaci vnímat, jako bychom procházeli vinutým labyrintem. Věci se nebudou dít v přímém lineárním sledu. Nebudou se dít takovým způsobem, jak si myslíme, že by měly. A přece je to přesně tato klikatá cesta neprozkoumanými oblastmi našeho Nového Světa, která nám obstará perfektní zkušenosti, zvláštní kontakty a naléhavě potřebné informace. Občas se možná cítíme zmateně a zmoženě, protože je toho tolik, čemu ještě nerozumíme. Ke vstupu do Nového světa bude potřeba trvalá odvaha a více otevřenosti, než jsme kdy připustili.

 

Druhá polovina roku 2011 bude zaměřena na to, abychom se v Novém Světě dokonale zabydleli jako Praví Celiství, kteří žijí Pravý Život a kteří se podílejí na našem Novém Úkolu jako Jedna (Celistvá) Bytost v Akci. Pak oficiálně začíná náš Nový Život a splnění našich Nejodvážnějších Snů se uskuteční takovým způsobem, o kterém jsme si nikdy neuměli představit, že by byl možný.

 

Rok 2011 je intenzivním rokem plným síly, akce, průlomů, rozpadů, LÁSKY, odvahy, jasnosti, úsilí, efektivity, výzev, masívní transformace a veliké záře. Kde jsme a s kým jsme, je velmi důležité. Pokud budeme na svém správném místě a s těmi správnými lidmi, pak bude všechno mnohem jednodušší a mnohem radostnější. Toto je rok, ve kterém bychom měli žít plně v ROZŠÍŘENÉM TADY a TEĎ, neboť to bude stále více naší převažující realitou, a brzy to bude vším, co je.

 

VÍTEJTE V ROCE 2011!

 

Nechť nás velký rok 2011 přivede na naše správná místa a ke správným lidem
s rozkvětem našich Nejodvážnějších Snů, se splněním naší Nové Úlohy a s Láskou Všech Lásek.

 

S ČISTOU SRDEČNÍ PRAVOU LÁSKOU

Solara

 

Zdroj : https://www.sacredheart.cz/solara/

Zpět