Poselství nejmladší šamanky na světě jménem Kiesha zvané Little Grandmother neboli Malá Babička

20.01.2011 13:22

 

Krásný den všem,

již jste slyšeli o nejmladší šamance na světě a jejím životě?  Ať tak či onak doporučuji shlédnutí stránek, kde jsou její poselství týkající se současného světa přeložena do češtiny a videa opatřena českými titulky. Tato žena se jmenuje Kiesha Crowther - Little Grandmother neboli Malá Babička.

Doporučuji proklikat si na níže uvedeném linku rok 2010 od 1 do 10 stejně tak jako další videa týkající se splynutí s přírodou a případně nová, která se postupně přidávají. https://orgonet-littlegrandmothercz.blogspot.com/2010/11/muj-novy-duchovni-objev-little.html

Příjemný poslech a zážitek, 

Monika 

Toto jsou odkazy, které určitě doporučuji :-).

 

Zde kopíruji pro ilustraci klíčových myšlenek Kieshy první část překladu z přednášky ze Švýcarska, kterou měla v listopadu 09.


 

“Musíme začít žít ze srdce.”

Nové poselství Little Grandmother: buďte láskou. Láska je odpovědí na vše

Překlad: Orgonet

Je pro mě velká čest, že tu mohu být s vámi, ve Švýcarsku, a vidět všechny vaše krásné tváře, tolik lidí různých barev pocházejících z různých míst. Když se dívám kolem, vidím
svou rodinu, Kmen mnoha barev. A jsem opravdu ráda, že jsem tu dnes s vámi. Před několika měsíci jsem byla na jiném workshopu v Arizoně v USA, a když jsem večer venku prováděla své modlitby, jako to dělám každý večer, bylo mi ukázáno něco velmi zvláštního. Bylo mi ukázáno velmi krásné město, zvonily tam zvony, a byla tam krásná budova, kostel, a kolem dokola světla. A bylo mi řečeno, abych jela do Švýcarska. Že lidé tam potřebují slyšet poselství. Řekla jsem, dobře, pojedu. A o týden později jsem dostala pozvání, a řekla jsem, že přijedu, protože jsem už věděla, že mám jet do Švýcarska. A dnes, když jsem večer venku prováděla své modlitby, začaly zvonit zvony a viděla jsem tu budovu se světly kolem, a uvědomila jsem si, že jsem tu už podruhé. Takže vím, že jsem přesně tam, kde mám být.

 

 

Jmenuji se Kiesha Crowther, a pocházím z maličkého města v Coloradu. A už když jsem byla dítě, uměla jsem vidět energii, na všem, co je živé. Mnoho barev, vibrace. Na všem, co je živé. Jsem schopna mluvit se zvířaty, a slyšet, co chtějí říci. Od velmi útlého věku. Žádný hřích neexistuje. Jste tady, abyste se učili. Pozemský život je škola. Všechno, co zažíváte každý den, dobré i špatné, je zkušenost k učení. A můžete se učit a růst z každé zkušenosti. Ať je dobrá, nebo špatná, těžká nebo lehká. Abyste rozuměli, kdo jste: Jste bohové a bohyně. Já jsem bůh a bohyně na své vlastní cestě, která mi byla dána mým velkým Já, pro mé nejlepší učení, a nemohu soudit jiné lidské bytosti. A nikdo nemůže soudit vás. Jste dokonalí. Celý život je o učení a růstu. Možná se vám nelíbí volby, jaké činí vaši bližní. Ale oni se učí přesně ty lekce, které se mají naučit. A když to víte, stáváte se svobodnými. Nezáleží na tom, co si kdokoliv jiný o vás myslí.
Ani my nemáme žádné právo soudit někoho jiného. Každý z nás má svou vlastní cestu učení a zkušeností a růstu. Moji praotcové mi jednou řekli: To není tvoje věc, co si o tobě myslí jiní lidé. A měli naprostou pravdu. Ani na vašem postavení ve vaší komunitě nezáleží. Kolik vyděláváte peněz, na tom nezáleží. To všechno je vytvořeno pouze egem. A žít z ega je špatný způsob žití.

Jedině ego vás odděluje od Boha, protože lidmi vytvořené náboženství nás učí, že jsme oddělení od Boha, a náboženští vůdcové vám odebrali vaši moc. Náboženství odebírá sílu jedinci, odděluje vás od Boha, bere vám sílu pro pozemský život i pro život poté. Nevzdávejte se už své síly. Nikdo nemá právo vám řikat, zda jste hodni Boha nebo ne. Vy jste mocný spolutvůrce vaší existence.

Jsme žádáni, abychom přestali žít z mysli a z ega. Máme opět začít žít ze srdce. Největší naší bolestí lidstva na planetě Zemi je, že nemáme rádi sami sebe. Kdo skutečně jste? A milujete svou osobu? To je největší bolest na Zemi. Jestliže nemáte nikoho, kdo by vám potvrdil, že jste hodni lásky, a hodnotní, dokážete věřit, že jste skutečně hodni lásky a cenní? Rány nás nečiní ošklivými, ale silnými. I když si myslíme, jsme udělali chyby, pořád jsme cenní,musíme se na ně přestat dívat jako na chyby a říci si, že to byla příležitost k učení. Tak můžeme překonat sebenenávist a pochyby.

Připomínejte si, že jste součástí Boha, a že jste krásní. Musíme milovat jeden druhého. Protože skutečně jsme bratři a sestry. Jsme děti jedné matky a všichni jsme zrozeni z Boha.Žijeme v jedné z největších epoch v historii matky Země. My jsme ti nejsilnější ze všech duší, které sem mohly přijít. A máme schopnost
změnit svět, ve kterém žijeme. A všechno, co se po nás žádá, je být láskou. A víme, že když budeme žít v lásce, všechno se změní. S láskou si vzpomenete, kdo jste. S láskou nebudete nikoho jiného soudit. S láskou změníte vědomí světa z mysli do srdce. Láska je skutečně odpovědí.

Po tisíce let staré původní kultury mluvily o lidech, kteří přijdou na planetu. Že to budou ti, kteří změní způsob existence, způsob bytí na naší planetě. Budou se nazývat Kmen mnoha barev. A teď celý svět, všechny původní kultury říkají, že my jsme ti, na které čekají. My můžeme být osvíceni s matkou Zemí. Póly se už
začaly měnit, to je skutečnost. Bude to trvat jen pár let, a bude to provedeno. A lidstvo má nyní výběr. Žít z mysli a být odstraněno z této planety, nebo si vzpomenout, kdo jsme a žít z lásky a v osvícení učinit vzestup spolu s ní.

Je opravdu velmi a velmi snadné žít ze srdce. Je to ta nejprostší věc, která se může po nás žádat. Každý z nás se může dostat do onoho prostoru pocitu lásky, otevřenosti srdce. Pro mě to je být v přírodě, být se stromy, s rostlinami, nebo poslouchat krásnou hudbu. To změní velmi rychle můj postoj. Pro někoho to může být chvíle s dítětem nebo se zvířetem. Každý z nás toho dosáhne různým způsobem. Prostě si vyberte svůj způsob, jak se dostanete nejsnadnějí do srdce. A pak jen buďte chvíli v tom stavu. Pět minut denně.

Vše, co se po nás žádá, je změnit vědomí ze stavu mysli a ega do stavu srdce. Světové vědomí je skutečná věc. Je to energie. Všechno je vytvořeno z energie. Vědomí je také energie. A právě teď svět funguje na základě vědomí z mysli. Energie lásky je 10x silnější než energie nenávisti. Takže to znamená, že když pouhá jedna třetina populace bude žít z lásky, změní to veškeré vědomí. Právě teď nejsilnější vědomí jde z mysli. Proto o všem přemýšlíme, místo abychom
založili rozhodnutí na tom, co cítíme, abychom se rozhodovali ze srdce. Ale vědomí jako celek se začíná měnit z mysli k srdci. Všichni se scházíme dohromady. Takže když třetina z nás začne žít ze srdce, vzpomene si, kdo jsme, skutečně změníme naši planetu. A vědomi ze srdce bude vážit stále více a nahradí vědomí z mysli.

Proto nám staří říkají: nejde o to jít a něco udělat, nemusíme nic dělat, abychom změnili náš svět. Vše, co se od nás žádá, je být láskou. Prostě tím, že budeme láskou, budeme ve svém vědomém stavu, budeme dávat Zemi svou lásku, tím změníme svět. Můžeme své vědomí posílat na uzdravení vody, posílat je k uzdravení zvířatům, můžeme je posílat k uzdravení planety, nebo k uzdravení lidem.

Jsou pouze dvě věci na této planetě, které vibrují stejným způsobem. Planeta Země a lidská bytost. Takže co my lidé děláme ženám, to děláme celé planetě. Co děláme matce Zemi, to děláme sami sobě. Musíme být opět něžní a láskyplní k ženství, abychom uzdravili matku Zemi.

Musíme si vzpomenout, že na planetě Zemi jsou hvězdné bytosti, bratři a sestry z hvězd. Oni skutečně existují. Jsou tady už velmi dlouho, ale skrývají se v místě, kde bychom je nikdy nehledali. V našich postižených. Všichni mentálně postižení jsou posvátní. Skrývají se na jediném místě, kde bychom je nikdy nehledali.
Naši mentálně postižení jsou odloženi stranou, a přesto jsou stejně hodni lásky jako všechny bytosti na této planetě. Jsou zde prostě proto, aby udržovali vysoké vibrace pro lidstvo. Je to lekce pro každého z nás. Jak se chovat k někomu, kdo vypadá tak odlišně od vás?

Naši hvězdní bratři a sestry chtějí přijít sem a pomáhat nám. A jediný důvod, proč sem nepřijdou, je ten, že se jich bojíme. Přejí si přijít, ne aby vyřešili za nás naše problémy, ale chtějí přijít, aby nás učili. Velice nás milují. Chtějí jít s námi, pomoci nám. Ale k tomu se jich nesmíme bát.Jsou skuteční. Není to výmysl. Naše vláda už pomalu začíná říkat, ano, jsou skuteční. Na mnoha místech na internetu můžete najít, že bývalí členové vlády vystupují a říkají: Ano, my víme, že jsou skuteční. Už po nějaký čas s nimi máme kontakty. Nedávno jich byly vidět tisíce. V minulých dvou týdnech nad Manhattanem v New Yorku, po celé Kalifornii,bylo zavřeno letiště v New Yorku, v Číně. Věřím, že v příštím roce se dozvíme všichni, že jsou tady. Musíme být v prostoru srdce, dávat lásku nejen planetě a lidem, ale i hvězdným bratrům a sestrám a požádat je, aby opět přišli a učili nás, jak uzdravit sebe i planetu.

Žijeme na planetě Zemi nyní v tom nejúžasnějším čase. Uvidíme věci, které žádné bytosti na planetě neviděly. Planeta Země bude za pár let vypadat úplně jinak. A je mým přáním, abychom my všichni byli s ní. Vše, co máme udělat, je být
láskou. Láska je odpovědí na všechno.

 

Zpět