OVLIVŇUJE MOJE SVĚTLO OSTATNÍ LIDI?

07.08.2012 09:24

OVLIVŇUJE MOJE SVĚTLO OSTATNÍ LIDI?    

12.07.2012
 
„Kryone, co když budu vyzařovat své světlo a to bude ovlivňovat ostatní lidi? Nezasahuji tím do jejich svobodné volby? Nenaruším tím jejich životy? Řekni mi, jak to funguje.“
 
Drazí, maják není aktivní. On jednoduše svítí. Řekněme, že vejdete do tmavé místnosti, kde je obtížné vidět. Ostatní chodí v této tmavé místnosti a dělají, co můžou. Vy, coby maják, kterým jste, posvítíte jejich směrem a jim to náhle osvítí cestu, kterou jdou. Nyní mají možnost volby. Uvidí svojí cestu a mohou se rozhodnout, jestli půjdou tím osvětleným směrem nebo ne. A já se vás teď ptám – narušili jste tím jejich volbu? NE. Místo toho jste jim tiše dali několik možností.


Někdo by mohl říct, že jste tím ovlivnili jejich životy a měl by pravdu, ale nezasahovali jste. Nečinili jste na ně nátlak ani jste je nepobízeli. Vše, co jste udělali bylo, že jste byli tiší, ukotvení a vyzařovali jste své světlo. Někteří z nich si ani nevšimli, že tam jste! Takhle to funguje. V tichosti je integrita. V lidskosti je integrita, která ctí svobodu volby a vůle každého člověka, kterého potkáte. Proto je integrita i v tom, když jste majákem! Pracovníci světla, překročili jste Most zkřížených mečů. Právě teď sedím před stovkami majáků!
 
~ Kryon, Kniha Osm - přijato Lee Carrollem ~


Více zde: https://www.posvatnesrdce.cz/news/marshmallow-messages-kveten-az-cervenec-2012/
 

Zpět