Nový Hilarion pro týden 12.02.2012 - 18.02.2012

15.02.2012 10:33

Hilarion - pro týden 12.02.2012 - 18.02.2012
13.02.2012 23:37

 
Milovaní,
 
mnozí již v nitru svých bližních zaznamenali duch jednoty, ohleduplnosti, dobroty, ochoty a spolupráce, děje se to, zatímco společně měníte Svět tím, jak se měníte sami uvnitř sebe. Je pravda, že jediný člověk, kterého můžete změnit, jste vy sami a vy, kteří toto právě čtete, se stáváte v této oblasti Mistry. Vidíme, že to občas může být deprimující, protože když měníte sami sebe, očekáváte, že se budou měnit i ti kolem vás a všichni, které jste milovali.
Pochopte, Milovaní, že se v srdci každého Člověka dějí drtivé změny, ať jsou fyzicky viditelné, nebo ne. Srdeční centra všech cítících Bytostí na této Planetě se široce otevírají, což vyplavuje velké množství cizorodé energie, zatímco se propojujete se svými vyššími aspekty. To je popravdě vítané znamení, neboť to znamená, že Světlo vstupuje do vašeho systému a pokračuje ve svých čistících aktivitách. Vše, co není Láskou, nyní odchází, vše, co není vaší pravou Božskou podstatou, je právě odváděno pryč, aby se ve vašich fyzických tělech mohlo bezpečně zabydlet více Světla.
Jak bylo řečeno dříve, s postupujícím rokem bude tento proces pokračovat a zrychlovat se, takže vás žádáme, abyste zůstali soustředěni na své cíle Vzestupu a stáli ve svém Světle. Následujte pokyny svého těla a dělejte, co se od vás žádá, ať je to omezování jídla, které neslouží vašemu čištění ve fyzických a mentálních tělech, nebo jde o staré zvyky, které vám již nejsou ku prospěchu. Pečlivě si prohlédněte všechny oblasti svého života, které potřebují zlepšit a změnit, abyste mohli pokračovat na své cestě s půvabem a lehkostí.
Pokračujte něžně na své cestě po Zemi a vnímejte se jako mocné Bytosti, které jsou hluboko uvnitř vás. Závoje iluzí se každým dnem více zdvíhají a rozpomenutí se na své nekonečné možnosti vstříc svým nejvyšším potenciálům je na dosah. Ve svých volbách se držte hlavní cesty a řiďte se vždy nejvyšším dobrem pro všechny. Přišel čas dokončit vše, co mělo být v této době prožito. Jakmile je se ctí dokončen projekt zahájený v předchozích dobách, dostaví se pocit naplnění. Nyní se v životech všech Bytostí děje mnohé, protože každý s obrovským očekáváním zjišťuje, že se nový den již blíží a každý na to chce být připraven.
Na vyšších úrovních je vše jasné a vše běží podle Božského Řádu. Vše probíhá s perfektním načasováním. Drazí, zůstávejte v míru, harmonii a rovnováze. Je to o maximální podpoře propojení v rámci vašeho dosahu působnosti. Vy jste ti Zářiči, kteří léčí a žehnají na každém svém kroku a kteří se naučili, že ta největší moc ve Vesmíru má čisté a skromné srdce, síla bezpodmínečné Lásky, síla a moc ovlivnit změny tím, že jim dáme volný průběh a transformujeme všechna stará paradigmata a programy, které tak nesmírně dlouho držely Lidstvo v řetězech vibrací strachu, pochybností a nedostatku. Vy všichni jste bezmezně Milováni a opět vám říkáme, nikdy nejste sami.
Do příštího týdne...
 
JÁ JSEM Hilarion
 
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
https://www.therainbowscribe.com/
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Více zde: https://www.posvatnesrdce.cz/news/hilarion-pro-tyden-12-02-2012-18-02-2012/
 

Zpět