Nový Hilarion na týden 3. - 09. 10. 11

06.10.2011 12:32

> Hilarion - pro týden 03.10.2011 - 09.10.2011
> 02.10.2011 23:20
>
> Milovaní,

> jak jdete svými každodenními životy, zjišťujete, že vaše schopnost rozeznávat pravdu roste mílovými kroky. Pryč jsou doby, kdy jste váhali a pochybovali o sobě myslíce, že vás zřejmě klamou smysly. Nyní jste již na dráze svého Božského určení a vše kolem vás vám to bude potvrzovat. Přijměte a umožněte Vesmíru podporovat vás na vaší Cestě. Věřte, že vše, co potřebujete, vám bude zaopatřeno v nejvhodnější chvíli a nejlepším způsobem. Vše, co potřebujete pro své následující kroky, se před vámi naprosto nádherně objeví s perfektním, božským načasováním.
> Všichni jste si toto právo zasloužili. Pracovali jste po mnoho a mnoho životů, abyste dorazili do tohoto bodu. Přijměte s láskou tento nový stav. Relaxujte v něm a poskytněte si péči, kterou si tolik zasloužíte. Zůstaňte soustředěni ve svém srdci a stále udržujte tuto část svého fyzického Bytí tím nejdůležitějším ohniskem koncentrace. BUĎTE láskou ve všech svých myšlenkách, slovech, činech a skutcích. Milujte bezpodmínečně každého a vše, s čím přijdete do kontaktu a neustále žehnejte všemu, co se před vámi uskutečňuje, neboť to, co posíláte do Světa, ve kterém žijete, by se nyní mělo vracet zpět k vám s mnohem větším požehnáním.
> Věnujte část každého dne rozmluvám s Vyššími říšemi, a to doslova. Mluvte s námi, říkejte nám o svých nadějích, snech a Pozemských úmyslech. Žádejte nás o pomoc s vašimi současnými problémy a pak čekejte naše odpovědi. Naše odpovědi přicházejí v různých podobách, myšlenkovým přenosem, obrazy, slovy, myšlenkami, impulzy, slovy, které říkají ostatní. Učte se sledovat vše v životě kolem vás a začnete rozeznávat běžné zázraky, které se objevují všude kolem vás. Život kolem vás oplývá nekonečnými možnostmi. Jediné, co musíte udělat, je věřit, že je to možné a otevřít se tomu.
> Končí mnoho evolučních cyklů Země a duše a Svět zázraků a nového je na obzoru. Víme, že jste unavení, že se občas cyklicky vrací staré myšlenky a emoce, o kterých jste se domnívali, že jste je již zvládli a dávno transformovali. Víme, že se cítíte připraveni na něco čerstvého a nového. Toto období již bude brzy za vámi, staré vzory a programy starých paradigmat Země by měly plynule ustupovat z vaší paměti a na uvolněných místech si již nyní tvoříte nové šablony jednání a rozmluv.
> Přišel čas jít hluboko dovnitř sebe sama a začít si naprosto rozumět a znát se, přijmout se zcela tak, jak jste, bezpodmínečně milovat sami sebe, potvrdit si svou celistvost a dokonalost. Dokončili jste práci a další je před vámi. Vězte, že nyní je daleko jednodušší rozeznat a propojit se s pomocí Vyšších říší, která je vám dostupná. Hledejte nás při své každodenní práci, neboť my jsme stále s vámi. Přicházíme jako záblesky světla v periferii vašeho vidění. Všichni jste to mnohokrát viděli.
> Pokračujte na své Cestě s nejvyšší ctí, upřímností a integritou, neboť díky vašemu příkladu začnou lidé kolem vás hledat odpovědi pro své vlastní dobro. Budou chtít napodobit to, co z vás cítí a co na vás obdivují. Budou chtít vlastnit tu perlu za cenu, za kterou ji vlastníte vy. Vaše Světlo a Světlo všech Světlonošů na světě bude horlivě hledáno, neboť oni k vám budou magneticky přitahováni jako můry ke světlu. Vše, co potřebujete, máte v sobě, Milovaní. Zařte a sviťte oslnivě!
> Do příštího týdne...
> JÁ JSEM Hilarion

> ©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/
> Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (https://www.transformace.info/). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zpět