Nový Hilarion na tento týden...

24.01.2012 17:52

Hilarion - pro týden 22.01.2012 - 28.01.2012
23.01.2012 23:45

Milovaní,
 
zemskou atmosférou k nám nadále pronikají vyšší energie Vesmírné Lásky a to ovlivňuje další a další lidské bytosti, kterým se vynořují k přehodnocení vlastní dlouho skrývané, či nevyřešené problémy, což v nich vyvolává otázky, silnou úzkost a obavy. Buďte pozorní ve chvílích, kdy se v lidech kolem vás tyto energie objevují, a to včetně vaší rodiny. Buďte k nim soucitní, ale držte si odstup. Již není nutné, abyste řešili problémy druhých. Není podstatné, jak moc je milujete, uvědomte si, že jsou to oni sami, kdo se musí smířit s tím, co právě přichází.
Mějte se natolik rádi, abyste si i nadále dokázali užívat plodů své práce, vy jste totiž v tomto směru svou práci vykonali, nyní jste v silné pozici a můžete pomáhat tím, že budete udržovat klid, rovnováhu a rozvahu v každé situaci, která přijde. Tyto situace budou stejně různorodé, jako lidé, kteří se v nich budou ocitat. Žádáme vás, abyste používali svou moc Lásky v každé situaci a byli za všech okolností laskaví a trpěliví, neboť právě tyto vlastnosti jsou nyní velmi potřebné.
Většina z vás se to již naučila, aniž by musela obětovat své vlastní cíle na cestě vstříc Vzestupu. Naše poselství zde je rozmnožit vědomosti, které jste již o tomto procesu shromáždili a žádat vás, abyste nyní svou moudrost, kterou jste shromáždili při svých vlastních zkušenostech, rozšířili do zkušeností těch druhých. Je totiž pravda, že my všichni jsme Jedno a dokud každý člověk na Planetě nezažije jednotu uvnitř svého Bytí, nemůže být náš úkol naplněn. Toto byl a stále je věčný cíl všech věků. Díky svým každodenním disciplínám jste se naučili překonávat Pozemská omezení a udržovat se v rovnováze bez ohledu na to, co se kolem vás děje.
Používejte tuto svou získanou schopnost právě nyní, kdy se odehrává mnoho posunů mezi lidmi a událostmi. Je důležité, abyste dali prostor svým bratrům a sestrám, kteří se probouzejí do pravdy, že v jejich životech je toho daleko více, než kdy dříve poznali, nebo očekávali. Budou potřebovat Lásku a podporu v jejich úsilí vyrovnat se s událostmi ve svém Světě. Připravovali jste se stát se pochodní Světla a nyní přišel váš čas, buďte pouze v jejich blízkosti pro povzbuzení odhodlání pustit se do vlastních zkušeností. Díky vaší přítomnosti budou posilováni a energeticky podporováni, aby měli odvahu proměnit své výzvy v úspěšnou realizaci.
Snažte se nebojovat s energiemi, které jsou neúmyslně řízeny proti vám a budete v pohodě. Každý z vás je stále pozvedáván (upgradován) ve své metamorfóze do krystaličtější podoby svého těla. Je to náročné období pro všechny na povrchu Země a řád musí zvítězit. Prosíme vás, volejte svou Světelnou Rodinu, své Průvodce a družiny Andělů, aby vám pomáhali ve všem, co každý den děláte a otevřete se našemu vedení. Mnozí z vás naši přítomnosti vidí prostřednictvím záblesků různobarevných barev a kulovitých těles. Vězte, že to, co vás obklopuje, JSOU skupiny Božích pomocníků.
Žádáme vás především, abyste i nadále cítili radost z vašeho vnitřního propojení se svým Božským Zdrojem. Jsou to pocity a zážitky radosti a vděčnosti, co uvnitř vás udržuje nové energie. Díky tomu rostou na síle a vy se tímto způsobem stanete žijícím požehnáním pro Všechny. Mějte svá srdce a své záměry čisté a ušlechtilé, Drazí, a ve vašem Světě bude i nadále vše v pořádku.
Do příštího týdne...
 
JÁ JSEM Hilarion
 
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
www.therainbowscribe.com
 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


Více zde: https://www.posvatnesrdce.cz/news/hilarion-pro-tyden-22-01-2012-28-01-2012/
 

Zpět