Nový Hilarion je tu, další nové energie a s tím související schopnosti :-) a možnosti

27.12.2011 08:40

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 25.12. - 31.12. 2011
Neděle, 25 Prosinec 2011 20:12

Milovaní,
vy, kteří jste kráčeli osamělou cestou Světla, se již brzy spojíte s mnoha, mnoha dalšími, kteří nastoupí na společnou cestu s vámi. Za každou oběť, kterou jste učinili ve jménu nejvyššího dobra, vám již Vesmír přináší mnoho kouzelných splynutí, zázraků a darů. Vše, co se od vás očekává, jsou vaše srdce otevřená přijímání, vaše víra a radost. Očekávejte tyto zázraky a dary ve svých každodenních životech, rozpoznávejte je, přijímejte, radujte se z nich a zaznamenávejte je. Brzy budete bez známky pochybností vědět, že jste byli vždy milováni a opatrováni a že jste nikdy nebyli sami.

Na své průkopnické cestě jste se setkali s mnoha neláskyplnými energiemi a protože jste empatičtí, přijali jste je domnívajíce se, že jsou vaše vlastní. Přišel čas, kdy vaše rozlišovací síla a intuice porostou mílovými skoky, najdete v sobě schopnost držet si odstup od energií a problémů druhých, přičemž jim nadále budete moci projevovat svou Lásku a soucit. Všichni jste si prošli zkouškami, které vás nutily změnit se od hlavy až k patě, když jste hledali svou čistotu a průzračnost. I když se tyto staré energie pořád ještě vyplavují z nitra vašeho Bytí, vězte, že už je to jen otázka času, kdy odejdou navždy a na jejich místě zůstane jen pocit zázraku a posvátný úžas.

Nyní vstupují do popředí vaše vyšší smysly a my vás žádáme, abyste na to byli připravení a byli si vědomi, že vám otevřou schopnost vnímat myšlenky druhých a jejich vnitřní motivace ještě dříve, než si jich budou sami vědomi. Je důležité, abyste si v takových situacích udržovali láskyplný odstup a nebrali si osobně to, na co se zrovna naladíte. Zůstaňte pozorovateli a vědci a místo, abyste se zabývali odhalováním vnitřních procesů druhých, raději se zabývejte a zaznamenávejte synchronicity, odkrývání, frekvenci, načasování, intuitivní pobídky, které vás vedou, abyste začali vnímat to nové, co začínáte realizovat absolutně novým způsobem.

Pravým testem vyšších schopností je zůstat v energii Lásky za všech okolností, dokonce i tehdy, když vaše smysly zjistí, že skrývané motivace druhých, které vám jsou naprosto jasné, vám mají být z nějakého důvodu utajeny. Jen pozorujte a nesuďte, ani nereagujte. Procvičujte si láskyplnou vlídnost a soucit. Jde o dočasný stav, který vám může být nepříjemný, ale je to další stupeň na vaší cestě k vyššímu vědomí a vnímání a pokračujícího Mistrovství sebe sama. Jste jako leštič diamantů, který čistí a leští své vnější já, aby ještě více odráželo záři a čistotu, která leží uvnitř, hned pod povrchem, čekajíc na své roztřpytění a rozzáření.

Vaše Světlo nyní dosahuje mnohem větší vzdálenosti kolem vašeho fyzického těla a může mít vliv na energetická pole těch, se kterými přicházíte do kontaktu. Toto bude zesilovat, takže je vrcholně důležité procvičovat svou vnitřní a vnější disciplínu a kráčet cestou míru a harmonie tak, aby všichni, se kterými jste v kontaktu, byli posíleni a požehnáni. Klíčem je zůstat harmonizovaní ve svých každodenních životech a jakmile zjistíte, že jste nějakým způsobem vypadli z propojení, vraťte se do rovnováhy, jak nejrychleji to jde. Máte k dispozici mnoho nástrojů, které již byly popsány a nyní je čas, abyste je použili. Sebekázeň je další nezbytnost k Mistrovství a současně se schopností rozlišovat může být spravována pouze prostřednictvím vašeho záměru.

Pokuste se filtrovat všechny události přes svou srdeční čakru, abyste ze sebe cvičili srdce-středného člověka, ne někoho, kdo funguje přes mysl. Vaše srdce vás mnohokrát povede přímo do jádra problému upřímně a jasně, což vás uchrání od zmatků a pochybností. Vězte, že jste všichni bezmezně Milováni a vždy zahrnováni energií Andělů, zatímco jdete dál na tomto Světě ve službách Božského Plánu pro vyšší dobro všech.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2011 Marlene Swetlishoff, https://www.therainbowscribe.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zpět