Mistr Hilarion - Poselství pro týden 1.4. 2012 - 8.4. 2012

04.04.2012 09:16
 

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 1.4. 2012 - 8.4. 2012

Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 03 Duben 2012 08:42


Milovaní,
na severní polokouli končí zimní měsíce a nás nyní čekají nové začátky. V atmosféře cítíme obrodu a omlazení a všechno, co se točí kolem nového života, je přichystané, připravené projevit svůj rozmanitý a slavný majestát. Je čas zasévat připravujíce se na rozkvět velkolepé hojnosti z rukou elementární a rostlinné říše. Nový život je tvořen a rozvíjen v jednotě a harmonii a tyto nové zázračné a kouzelné výtvory právě čekají na své Božské načasování, aby se mohly rozvinout ze svého embryonálního stádia.

A tak pokračují cykly Země dál ve svém nezadržitelném běhu života, doprovázené tu a tam neobvyklými projevy počasí, které se neobjevily po mnoho časových cyklů. Zatímco se přírodní království probouzí ze svého klidu, aby pozvedlo své bytosti vstříc Slunečnímu Světlu, tak se také mnoho lidí oklepává a začíná opět zasévat svá semínka snů a nadějí v lepší život pro sebe a své rodiny, ve způsob života, který podporuje ty nejlepší vlastnosti každého jednotlivce ve svém Božském vyjádření. Vzduch je naplněn vznešeností, krásou a zázrakem obnoveného života, prací, která je v souladu s pohyby ročních období a poděkováním neviditelným pomocníkům, kteří se lopotí s oddaností, radostí a potěšením, aby se projevil život ukrytý v semenech.

Je čas na oživení záměrů a cílů, které byly nastaveny někdy začátkem nového roku, je čas zjistit, co bylo splněno, kde jsou nutné změny a opravy, aby se opravily závazky dané svému ctižádostivému Já s nadšením a s vírou, že tento rok by se věci stihly, že by to bylo jiné, že Svět by byl jiný v těchto otáčkách kola života ve vašem Světě. Přesto je vše kolem vás, co je vám reflektováno zpět, víceméně stále stejné, stále stejné. Ale počkejte! JE tam něco jiného. Ve vašem sousedství se objevují ptáci, kteří tam dosud nebyli viděni. Východní sojky chocholaté jsou nyní součástí jejich západní rodiny a žijí v harmonii. Černobílé divoké husy si plavou na řece, kde ještě nikdy dříve nebyly pozorovány.

Pokud budete nadšenými pozorovateli přírodního království, dostane se vám vnitřního poznání, že NIC NENÍ stejné, že se v místě vašeho života dějí téměř nepostřehnutelné změny. Právě tyto události vypráví příběh o změnách probíhajících ve vašem Světě a ty jsou také tím klíčem, který vám otevře cestu dál. Pozorujte, Drazí, ptáky a zvířata a obracejte se do sebe, abyste dekódovali pravý význam. Oni se adaptují na neobvyklé projevy počasí, které se objevují po celé Zemi a otevírají se novému prostředí, ve kterém jejich druhy nebyly dříve pozorovány. Příroda se přizpůsobuje novým energiím a naslouchá svým vnitřním instinktům, aby přežila, rostla, kvetla a zachovávala svůj druh.

Vytrvejte ve svém hledání Mistrovství a otevírejte své smysly všemu, co žije ve vašem okolí. Je tam toho více, než jste dříve pozorovali. Berte si s sebou pocit zázraku a kouzla a otevřených srdcí. Je tam toho tolik k vidění a učení se, jen když se budete dívat.

Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff,
https://www.therainbowscribe.com/
Pro www.transformace.info do češtiny přeložila Lenka D. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Zpět