Hilarion - pro týden 08.01.2012 - 14.01.2012

09.01.2012 13:26

Hilarion - pro týden 08.01.2012 - 14.01.2012
08.01.2012 23:04
 
Milovaní,
 
možná jste zaregistrovali, že i když se vaše mentální, emocionální a fyzická těla v průběhu života na Planetě transformují, protikladné síly se ve vás přesto nadále střetávají, a že je zde také záře vašeho ducha, řídnutí hustoty, která vás připoutávala ke starým vzorům. Začne vám připadat mnohem jednodušší vyhnout se výmolu opakujících se myšlenek a stereotypů, místo abyste do něj opět spadli a uvědomíte si, že v tomto ohledu dosahujete Mistrovství.
Život vám bude připadat mnohem radostnější, dobrá nálada vás bude obklopovat a bude se chtít projevit mnoha rozkošnými způsoby. Umožněte to, Drazí, neboť přišel čas, abyste si procítili mizející tíži Bytí a lapili ten radostný moment, který ve vás spontánně roste. Je to světelnost vaší čerstvě očištěné Duše, co nyní přichází, aby vás vedla vstříc novým dobrodružstvím neprobádaných říší. Práci jste dokončili a nyní se propojujete se svými nejvyššími aspekty, což vám bude v souvislosti se vstupem do roku 2012 stále zřejmější.
Pro ty, kdo žijí ve vaší blízkosti a ve vašem okolí, budete zářící pochodní Světla. Vaše radost bude nakažlivá a váš klid uprostřed bouře budou cenit velmi vysoce. Přesto můžete mít mnozí z vás pocit, že jste neviditelní a nepovšimnuti ve svém bytí Světlem a v pravdě svého Bytí, nyní však přichází milující odezva z Vesmíru. Sledujte ve svých životech zázračné synchronicity, znamení a symboly jakožto důkazy ukazující vám, že jste na správné cestě a vedete si dobře.
Denně si afirmujte, že jste Světlo a že jste Láska. To vám pomůže nastavit si záměr žít plně své možnosti ve všem, co děláte. Vy JSTE velvyslanci a žijící příklady Kristových vibrací a to začne být během tohoto roku evidentní. Buďte k sobě vždy upřímní a pravdiví a ctěte své vnitřní vědomí, neboť jde o nejpravdivější vedení z nejhlubších částí vašeho Božského vědomí, nikdy nezaváháte, ani nebudete svedeni z cesty. Budete se setkávat s mnohým, co se bude snažit odvádět vaši pozornost od vašeho vlastního vedení a svést vás z vaší cesty, ale vy jste vybaveni schopností rozlišovat a překonávat tyto energie, když se vyskytnou.
Všichni stojíte pevnýma nohama na cestě Vzestupu a změny, které se odehrávají ve vašich tělech na všech úrovních vašeho Bytí, vám budou připadat zázračné. Bude nutné, abyste se přizpůsobovali ve vašich úrovních přijímání, ale toto přizpůsobení bude šťastné a uspokojující, nic, čeho byste se museli obávat. To, na čem jste tak pilně pracovali, je tady. Vzestup již probíhá! Soustřeďte se, soustřeďte se, soustřeďte se!
Do příštího týdne...
 
JÁ JSEM Hilarion
 
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti


Více zde: https://www.posvatnesrdce.cz/news/hilarion-pro-tyden-08-01-2012-14-01-2012/

Zpět