Další související info k transformaci a pobytu v přírodě

01.06.2012 15:04

30.5.2012

Uzemňování

V tento čas je zde na Zemi plno nových energií. Lidé si často uvědomují, že kolem sebe vnímají různé energetické shluky, cítí kolem sebe zvláštní atmosféru, obzvláště pokud pobývají v přírodě. Příroda v tomto čase je vůbec velice silná. Mnohdy, pokud nejste rušeni a ztlumíte své myšlenky, můžete slyšet i hlas větru a také vnímat lesk prány, životní energie. Pokud jste v kontaktu se Zemí, vaše kořenová čakra se automaticky propojuje se Zemí a pokud si uvědomíte toto spojení, energie Země začne proudit do vašeho těla. Energie zdroje též pracuje a čistí vaše energetické tělo. Odpad z tohoto čistění pohltí Země. Toto je velice účinné čištění a díky němu se stáváte citlivějšími a také zažíváte stále častější pocity spojení se Zemí a s Vesmírem, cítíte jednotu a klid ve svém srdci. Jste-li v srdci přírody, cítíte své srdce plné lásky, aniž se o to snažíte. Ne nadarmo se říká.. příroda léčí.

Ti, kteří jsou celé dny zavřeni v domech, by měli v přírodě pobývat co nejčastěji a co nejvíce se uzemňovat. Blíží se také rovnodennost a s ní velice silné dny. Vše se projeví silnými změnami v životech a kolem tohoto dne budete řešit spoustu problémů, neboť tyto energie opět vyplaví spoustu nedořešeného. Dojde však k fantastickému nárůstu prožitků u citlivých lidí. Tyto prožitky mohou ukázat nový rozměr lidského bytí. Mnohé prožitky jsou slovy nepopsatelné a mnozí budou schopni díky tomuto začít vnímat svůj život z jiné perspektivy. Ať tak nebo tak, dojde k velice silnému spojení se svou duší a se svou podstatou. Země se stále více blíží k důležitému vyvrcholení její proměny. Náhle začínáte chápat souvislosti dění a otevíráte se novým možnostem. Život je cesta, která vás vede vzhůru. Získáváte nové zkušenosti, mnohdy zůstáváte sami udiveni nad tím, jak se vaše myšlenky rychle materializují. Stačí pomyslet a výsledek je zde. Pokud jste trpěliví, jste schopni materializovat i věci složitější. Život je cesta a vy objevujete stále nové a nové možnosti a překvapení, stáváte se součástí Vesmíru. Váš otisk tu zůstane navždy.

Ze zdroje:  https://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Zpět